Många har upplevt obehag och rädsla på cykelbanan mellan Klammersbäck  och Ravlunda. Den smalnar av uppe vid backkrönet med mur på ena sidan, och endast heldraget streck på andra sidan. Styrelsen för Havängs sommarby har åter skickat klagomål i  skrivelse till trafikverket om att öka säkerheten. De har nu lovat att måla Gång/cykel-märke på själva asfalten vilket brukar synas tydligt för bilister så att de har större chans att inse att det faktiskt är en cykelbana, inte reservvägkant. De ska även grovräffla den vita linjen vilket hörs rejält inne i bilen om däcken kommer in på linjen. Den lätta räffling i målningen som fanns från början är i stort sett redan uppsliten. Åtgärderna är tänkta att bli genomförda på våren 2021.