Fixardag i maj 2021

En frisk lördag i maj organiserades en fixardag i sommarbyn. Folk fixade i egen regi på sina tomter och kanter och tog ett prat med grannar man kanske inte sett sen förra sommaren. På stora gräsplanen där det spelas brännboll och fotboll på somrarna klipptes gräs och lekredskapen kontrollerades.

Föreningen hade fixat fika och de boende fick komma i omgångar efter ett schema så inte för många skulle samlas med tanke på pandemin.

Boule banan som legat i viss träda några år blev resolut tillkrattad för att sen bli rejält testad. Vem som vann är dock höljt i dunkel.

Maj 2021 Charlotte Sollie Brange

 


Trädfällning på markägare Gudmundssons område, mars 2019

Många av träden i Havängs sommarby såddes i början av 1940-talet och har nu uppnått en avsevärd ålder av 75 år.

Ett flygfoto från början av 40-talet visar att Gudmundssons område (blåprickat) bestod av mycket ljung, några kornåkerlappar vid Sandvägen och början till tallskog på Thuressons område (rödprickat). 

Nu har träden vuxit sig stora och kan i allt större utsträckning hindra solljuset att nå in på tomterna. De kan också, om de står nära byggnader, alltmer utgöra en risk vid stormigt väder.

Under några helger i februari och mars har Per, Klas och Anders Gudmundsson tagit ned träd på sitt område efter stugägarnas önskemål. -Väntar man för länge kan träden bli mer komplicerade och kostsammare att ta ned, då kran får användas så att inte byggnaderna riskerar komma till skada, berättar Klas. Anders och Per riktar säkert in de stora träden med hjälp av wire och traktor. De stora grenarna kapas bort. Stockarna samlar Klas ihop och de blir sedan till massaved. Grenarna får stugägarna sedan samla ihop till högar nära tomtgränsen, som markägarna under april månad kör bort. Efterhand ges utrymme för en ny generation tall, ek och hassel att växa upp.

Bilderna visar Per, Klas och Anders i farten. Anders längst fram, som är son till Per, kommer alltmer att ta över hanteringen av skogen och träden.
Kran från vilken gren för gren sågas ned innan hela trädet tas ned kapat i delar.
Uppsamling av stockar som sedan levereras som massaved till Södra skogsägarna.

Mars 2019 Jan Jonasson


Yogakurs

Under ett par veckor på sommaren kan man gå på Yoga i grupp på fotbollsplanen intill Sandvägen i Havängs sommarby. Ledare är Leena Wikmalm, utbildad yogaintstruktör i Sama Yoga.

Både nya och erfarna deltagare är välkomna och det går bra att bara komma de dagar som passar en själv. Yogan gör vi på var och ens egen egna nivå, och villkor. Det är extra skönt med yoga utomhus i den fria naturen med träd som ridå och lätta moln som tak.  Energin sitter i hela dagen och semesterns avslappnande effekt förstärks. Yogan avslutas med avslappning.

Men en kategori saknas, kanske de som skulle behöva träna sin smidighet bäst. Så var finns den manliga deltagarna?

Juli 2018 CBrange


Midsommarfirandet 2018

Årets midsommarfirande var liksom förra årets tillfälligtvis hänvisat till den fina norra hästhagen som vi åter fått vänlig tillgång till. På förmiddagen kom ett trettital som hjälptes åt att klä stången med blommor och blader.

I de trettio inräknades dock även några hundar och en baby. Allt gjordes med största omsorg, då stången även inspekterades på undersidan.

 

 

På eftermiddagsdansen kom minst 10 gånger fler, och dansen vindlade i långa rader kring den majade stången. Fikakorgarna tömdes och svetten lackade. Midsommarfirandet i Havängs sommarby är en stark tradition. Det blir många bekanta ansikten att återse, kanske efter ännu ett helt år under vinterns förskingring. Spelmanslaget från Ravlunda spelade sköna dansglada folkmusikinspirerade låtar. Små grodorna drev fram de mest akrobatiska krumbukterna.

Juni 2018 CBrange