För medlemmar

Nya cykelleden

Det har grävts och jobbats ett bra tag med den blivande cykelleden från Kivik till Ravlunda. Bitvis ser den ganska så färdig ut, men det saknas några bitar, broar och färdig ytbeläggning. Tyvärr kan vi inte hoppas på att susa per cykel till Kivik denna sommar. Cykelvägen beräknas bli klar i november i år.

By |2019-05-03T15:16:31+01:00maj 3rd, 2019|För allmänheten, För medlemmar|0 Comments

Arrendeavgift och föreningsavgift

Angående arrendeavgiften så är arrendator skyldig att betala arrendeavgiften till sin markägare före 2019-05-01, även om markägaren ifråga inte ids skicka ut någon faktura. Eftersom det finns osäkerhet om arrendenivån på fd Turessons område, kopieras här in ett inlägg från Facebook, som Peter Blomstrand gjort. Peter Blomstrand: " Vi skall i år betala 15.568 kronor. [...]

By |2019-04-25T20:18:10+01:00april 21st, 2019|För medlemmar|0 Comments

Rapport från BARO seminarium

BARO, Bostads Arrendatorernas Riks Organisation, höll ett seminarium i oktober 2018. Reino Wikmalm från FHS styrelse deltog i seminariet. Där behandlades bland annat arrendatorernas ställning gentemot markägarna. Arrendelagstiftningen är en skyddslagstiftning och besittningsskyddet är starkt, det gäller även när arrendatorn säger upp avtalet för villkorsändring.  Men det är viktigt för arrendatorer att skaffa sig kunskap [...]

By |2019-03-21T15:25:01+01:00mars 21st, 2019|För medlemmar|0 Comments

Miljonbidrag till Kiviks reningsverk

I  Ystads Allehanda måndagen 19/11-18 Miljonbidrag till Kiviks reningsverk Naturvårdsverket ger bidrag till ombyggnad av Kiviks reningsverk. Simrishamns kommun får 19 miljoner kronor av Naturvårdsverket till ombyggnaden av reningsverket i Kivik. Satsningen på projektet Morgondagens kommunala vattenrening, MKV, ger ringar på vattnet. Ombyggnaden av reningsverket i Simrishamn är i full gång och den moderna reningen [...]

By |2018-11-20T20:35:49+01:00november 20th, 2018|För medlemmar|0 Comments

Goda nyheter från miljödomstolen

Igår fick många i sommarbyn ta emot brev från Mark och miljödomstolen i Växjö. Domslutet lyder: "Med ändring av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut upphäver mark- och miljödomstolen Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut om att åtgärda avloppsanläggning på rubricerad fastighet" I Mark- och miljödomstolens bedömning står: "Miljödomstolen har i målet inte visat att befintlig anläggning har en [...]

By |2018-11-10T12:05:05+01:00november 8th, 2018|För allmänheten, För medlemmar|0 Comments

Klammersbäcksvägen asfalteras 11/9 2018 OBS tid för avstängning

Som tidigare meddelats har Klammersbäcksvägens vägförening beslutat om ny beläggning för sträckan genom Havängs sommarby. Arbetet kommer att påbörjas tisdagen den 11 september 2018. Denna dag kommer infarten från väg 9 att vara avstängd mellan kl 07:00-16:00 och hållas öppen endast för eventuella utryckningsfordon. Trafikanter hänvisas till Havängsvägens/Sandvägens ”förlängning” ut mot väg 9. Eftersom denna [...]

By |2018-09-03T10:52:27+01:00september 3rd, 2018|För allmänheten, För medlemmar|0 Comments

Angående arrendekontrakten inom Östra delen

Information/förtydligande från Förhandlingskommittén angående frågan att skriva på eller att inte skriva på. Från maj 2011 gällde nya arrendekontrakt på Östra delen (Ravlunda 12:6) som ersatte de arrendeavtal som funnits i 50 års tid. Under 2016 omförhandlades de 5-åriga avtalen åter och Arrendenämnden i Malmö beslutade de nya arrendekontrakt den 26 september 2016. I samband [...]

By |2018-08-05T20:28:04+01:00augusti 5th, 2018|För medlemmar|0 Comments

Protokoll från Mark och Miljödomstolen

En del medlemmar har fått Protokoll från Mark och Miljödomstolen efter överklagande över länsstyrelsens beslut. Beslutet lyder: "Mark- och miljödomstolen beslutar med stöd av 26 § lag (1996:242) om domstolsärenden att det överklagade beslutet, intill dess att målet har avgjorts eller annorlunda förordnats, inte ska gälla." Hur ska man då tolka detta beslut? Jo, det [...]

By |2018-07-23T22:01:56+01:00juli 23rd, 2018|För medlemmar|0 Comments