Skriva här lite mer om Sommarbyn, dess innevånare, historia, händelser, vanor och närmsta omgivning.
(Utökning från sidan HEM)