Startsida2019-01-16T15:48:28+01:00

Havängs Sommarby är ett stugområde inbäddat i ett tallskogsområde mellan Kivik och Brösarp. Byn är omgiven av naturreservat, där ängar med betande djur sträcker sig mellan Klammersbäck i söder och Verkeån i norr. På små grusvägar och stigar når man Östersjön på ca 1,5 km håll. Stranden är ren och vit och når från Vitemölla till Åhus längs hela Hanöbukten.

De ca 165 stugorna är byggda under  1960-talet på arrendetomter vid denna tid tillhörande två olika markägare. Husen byggdes i stort sett av de fritidsboende själva. Under årens lopp har några blivit fastboende och ett mindre antal tomter blev friköpta den första tiden.

Husägarna i området är medlemmar i “Föreningen Havängs Sommarby”, som är en ideell förening öppen för alla boende i byn. Föreningens uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen i gemensamma frågor och verka för en god trivsel och miljö.

Informationen under medlemsmenyerna riktar sig enbart till de boende i Havängs Sommarby. Inloggning finns under backsipporna nederst.