De nya fina ställningarna är nu färdiga och uppsatta. Föreningen har även ombesörjt att adress-skyltar skruvats upp ovanför varje ny brevlådaplats. Tills vidare står de gamla ställningarna kvar bredvid de nya. PostNord är införstådd med en viss övergångstid, men det gäller att snarast möjligt flytta sin låda till anvisad plats. Om ni inte själva har möjlighet de närmsta veckorna, kanske ni kan be en vän eller granne.

För att finansiera detta har styrelsen i föreningen Havängs Sommarby beslutat att ta ut en engångsavgift på 150 kronor. Vi ser gärna att ni som stug- och brevlådeägare betalar inom rimlig tid. Avgiften betalas till bankgiro 5967-4556. Kom ihåg att ange tomt nummer eller adress.Har ni frågor ring gärna.
Anders Thulin, kassör, tel 0734-235342