Österlens VA är ett gemensamt driftbolag för VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun. De ansvarar i en projektgrupp för att genomföra anslutning av de ca 165 hushållen i Havängs Sommarby till det kommunala spillvattennätet. Samtidigt ska befintliga vattenledningar bytas ut till ett nytt vattenledningsnät. Anand Andersson är projektsamordnare på Österlen VA och Sara Karlsén är byggledare.

En hemsida är upplagd enkom för Havängs sommarby där all information kommer att läggas ut efterhand. Det kommer även att finnas frågespalt med alla uppkomna frågor. Kontaktuppgifter till Anand och Sara finns på den hemsidan.

https://www.osterlenva.se/havangssommarby

VA projektet info december 2023

Observera att träpinnar för markering av anslutningspunkt är utlagda vid bokskåpet. De ska sättas upp av husägarna senast 31/12 för att markera var man vill ha anslutningspunkten till tomten.

VA projektet info oktober 2023

Film från Informationsmötet den 3/10 2023 är upplagd på osterlenva.se/havangssommarby. Själva föredraget Del1 är 34 minuter långt.  Efter paus består inspelningen av frågestund Del2 i en timma. Dessa frågor med svar sägs komma att vara utlagda på osterlenva.se/havangssommarby. Här nedan refereras några punkter.

Totalentreprenaden är klar med ett ramavtal. Nya (dricks)vattenledningar ska läggas ut samtidigt med spillvattenledningarna och koppas in till husens befintliga invattenbrunnar.
Spillvattenledningarna läggs efter fallhöjder i områden enligt en preliminär karta som syns efter minut 26:30. Minst 80% av husen ska kopplas in med självfall, medan en del måste ha pump.
Man har gjort naturvärdesundersökning och inventerat invasiva arter.
De kommer att börja grävningar efter nyår 2023/24 och ska ha ett platskontor på plats. Där kan man också ställa frågor. De gräver 10 till 20 meter i taget och lägger igen efter hand. Vi kommer att ha tillgång till våra hus hela tiden. Grävningarna gör uppehåll under påsk och sommar.
Ledningar är redan nergrävda mellan Ravlunda och Kivik i samband med cykelbanan. Nya ledningar måste grävas genom Kivik.
Efter nyår 2025/26 kommer vi att kunna börja ansluta. Vi får själv ansvara för grävning och anslutning på egna tomterna. Alla kommer att få en pinne med rödmålad topp som man ska sätta ner vid tomtgränsen där man vill att ens anslutning ska finnas.

VA projektet info augusti 2023

Projektet med ny kommunal avloppsanslutning har nu kommit ett steg vidare i processen. Jobbet är ute för anbud hos ramavtalsentreprenörer. Sen blir det projekteringsmöten med vinnande entreprenör som de hoppas kan komma igång runt årsskiftet.

Husägarna i Sommarbyn kommer att bli inbjudna till allmänt informationsmöte den 3/10, och det går redan att anmäla sig. De som inte kan komma, får vidare information här på hemsidan.

Bifogat finns informationsfolder och inbjudan till möte.

De har även startat en hemsida enkom för oss, där information kommer att uppdateras efter hand.
https://www.osterlenva.se/havangssommarby

 

Roger Niklewski från Styrelsen i Havängs sommarby har tidigare genomfört möte med representant från Österlen VA, Anand Andersson gällande avlopp i byn 28/9 2022. Information har kommit 20/12 2022