PÅMINNELSE!

Styrelsen vill be alla som är med i vår CoYards-grupp att gå in i appen och säkerställa att adress, och tel som så önskas, finns i medlemslistan. (I rutan ”Mina inställningar” kan komplettering/ändring göras.) De uppgifter som angavs i ansökan blir tyvärr inte per automatik synliga för andra.

Idag har vår grupp 39 st medlemmar och det finns plats för fler 😀. Nedan finner ni en manual för hur man går med i gruppen.

Det är ett gratis kommunikationsverktyg framtaget i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

Med Coyards är det enkelt att ta emot information, rapportera om händelser och larma vid akuta situationer.

Vår grupp i Coyards heter Havängs Sommarby. För att begränsa antalet medlemmar önskar vi en medlem per hushåll. I bifogad manual beskrivs hur man laddar ner appen och hur man ansluter sig till gruppen.

Sprid gärna denna info till dina grannar!

Hälsningar

Styrelsen för Föreningen Havängs Sommarby

gm Jenny Ripäng

 

CoYards – enkel manual för Havängs Sommarby_221107