PÅMINNELSE! Grannsamverkan med CoYards app

Hösten har kommit till sommarbyn och styrelsen för Föreningen Havängs Sommarby vill påminna om vår grannsamverkan-app. Det är ett gratis kommunikationsverktyg framtaget i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

Med Coyards är det enkelt att ta emot information, rapportera om händelser och larma vid akuta situationer.

Vår grupp i Coyards heter Havängs Sommarby. För att begränsa antalet medlemmar önskar vi en medlem per hushåll. I bifogad manual beskrivs hur man laddar ner appen och hur man ansluter sig till gruppen.

Sprid gärna denna info till dina grannar!

CoYards – enkel manual för Havängs Sommarby_221107