Ett antal husägare har anmält sitt intresse för att få fiber installerad till huset. Andelen är dock betydligt färre än hälften. Under början av året var installationerna klara och såren efter grävningarna läks fint under sommaren.