Observera att träpinnar för markering av anslutningspunkt är utlagda vid bokskåpet. De ska sättas upp av husägarna senast 31/12 för att markera var man vill ha anslutningspunkten.