Lövgrodorna är åter sedda i buskarna vid Klammersbäcken i sommar.
De sitter fint på bladen och visar sig utan att reagera på att betraktas.
De kan dock vara svåra att få syn på bland grönskan, och det är lätt att inse hur effektivt den gröna färgen kamuflerar.