Trafikverket har äntligen hörsammat våra påstötningar angående cykelbanan uppe på backkrönet. Vid den låga muren är banan smal och fordon har ofta överskridit den heldragna vita linjen.

På förslag från oss har den vita linjen nu fått hårdare räfflor, så det känns tydligt när däcken går över. Dessutom har ett antal cykelgubbar i själva banan ritats dit för att det ska vara utom allt tvivel att detta är en cykelbana. Så håller vi tummarna för att det inte ska hända någon olycka.