Vissa växter har en tendens att sprida sig mer än andra.  På våren tycks de gulblommande buskarna, som finns i mycket stor mängd på delar av området, var vackra. Men resten av året blir de allt anskrämligare. Många tror det är Ginst, men den som breder ut sig mer och mer på senare år är en likartad växt som heter Har-ris och tillhör de som kallas expansiva arter.  I bilaga beskrivs växten och hur man gör för att bli av med den.

Även andra växer i sommarbyn, en del mycket vackra, tillhör de expansiva arterna och bör hindras att breda ut sig okontrollerat. Dit hör Blomsterlupin och Vresros.

Om växten, förutom att den sprider sig mycket, även är främmande för vårt ekosystem och kommer från andra länder, så kallas den invasiv. Ökända invasiva arter är t ex Parkslide och Jättelokan som vållar stora problem.

Så vi får hjälpas åt att hålla ording på vår växtlighet för att ha en naturlig och varierad flora.