Information om VA-projektet i Havängs Sommarby

Projektet med ny kommunal avloppsanslutning har nu kommit ett steg vidare i processen. Jobbet är ute för anbud hos ramavtalsentreprenörer. Sen blir det projekteringsmöten med vinnande entreprenör som de hoppas kan komma igång runt årsskiftet.

Vi kommer att bli inbjudna till allmänt informationsmöte den 3/10, och det går redan att anmäla sig. De som inte kan komma, får vidare information här på hemsidan.

Bifogat finns informationsfolder och inbjudan till möte.

De har även startat en hemsida enkom för oss, där information kommer att uppdateras efter hand.
https://www.osterlenva.se/havangssommarby

/