Lagom till adventstiden 2017 publiceras nu denna nya hemsida till nytta och nöje för Havängs Sommarby. Den är först och främst till för innevånarna i byn, men det kan även finnas en del nyttigt eller intressant för vem som än hamnar här. Länksidan kan redan rekommenderas.
Efterhand kommer förhoppningsvis mer att läggas in och fler flikar kan komma till. Synpunkter tas gärna emot och idéer om vad vi kan skriva om eller informera om. Sidan är mobilanpassad, så den är även tillgänglig när du är ”på fri fot”.

Mer specifikt innehåll för medlemmar finns under medlemsflikarna. Inloggningsfakta kommer framöver att mejlas ut till de boende med känd mejladress.
Tips, info och diskussioner från, av och mellan boende kan föras på vår Facebookgrupp som ett gott komplement till denna hemsida. Länk finns under fliken För Medlemmar/kontakter. Inlägg kan också som tidigare göras på denna hemsida  under Föreningsnyheter eller Arrendenytt. Kontakta admin. Det finns även en kommentarsmöjlighet till föreningsnyheter. Dessa publiceras endast då namn anges i kommentaren.