Avlopp i sommarbyn

Härmed delges info från Roger Niklewski, kontaktperson för avlopp i styrelsen, se bifogat dokument.

Information från Anand 221220