Hur vi har det trivsamt i Havängs sommarby

Att uppleva frisk luft med tall-arom, riktigt nattmörker och tystnad blir alltmer åtråvärt i vår urbaniserade tid. Allt fler hus i Havängs sommarby byter ägare och andan i byn som funnits sedan byn byggdes vill vi gärna bevara och förmedla vidare för allas trivsel. Många vill flytta hit för känslan av att vara borta från stadsgator, asfalt och bilar.

Byn är uppförd på 1960-talet och ligger med naturområden inpå knuten. Bebyggelsen är av lågmäld stugkaraktär, endast enplanshus, och husen byggdes av de första arrendatorerna efterhand som kassan tillät. En del har sedan byggts ut, med känslan för miljön av stugby som hör hemma i tallskogen.

Naturtomter som varsamt underhålls är standard, passar fint in och är bekvämt. De som har tid och lust för att skapa trädgård och rabatter kan såklart göra det.

Känslan av att gå i naturen även inom byn på de gröna stråken, bibehålls genom att låta tomterna endast avskiljas av träd och naturliga buskage. Genomsiktliga staket har en del av praktiska skäl (t.ex hund) och stör inte naturkänslan. (Sätts elstaket upp ska detta märkas upp enligt jordbruksverkets rekommendationer.)

Tomterna är storleksmässigt tilltagna så att bilparkeringen ska få plats inom egna tomten. Parkering på genomfartsvägar skymmer sikt och är hinder för utryckningsfordon, sopbilar, mm. Naturkänslan bibehålls också av bilfrihet i synfältet längs vägen. (Vid speciella kalas med många gäster får ju undantag göras, bara det går säkert att köra förbi.)

Vi håller efter ytterkanterna/hörnen på våra tomter för säker och fri sikt i vägkorsningar. Riktlinjer för fri sikt finns här och på kommunens hemsida.

Maxhastigheten är 30 km/h, men i byn håller vi helst max 20 km/h på grusvägarna, då gående och cyklister samsas och så vägarna inte dammar och körs sönder. Med lugn körning håller grusvägar också längre mot hålbildning.

Ris och trädgårdsavfall tar var och en ta hand om, antingen på sin tomt eller genom att ta det till avfallsanläggning, t ex Måsalycke vid St Olof. (Någon markägare har överenskommelse att ta hand om arrendatorers grenar och kvistar.)

När vi har lampor utomhus är ett bra tips att de skapar indirekt ljus, t.ex riktas nedåt . När vi går i mörker i mån- eller stjärnljus utvecklas mörkerseendet fint efter ett tag när man inte har bländats. Viktigt också för de nattaktiva djuren.

Koppla av och njut i vår fina sommarby som präglas av öppenhet, vänlighet och gemenskap.

2021/Föreningen Havängs sommarby