Vi är ohemult glada över att äntligen ha fått en cykelbana. Där kan vi cykla till Kivik i bekvämt gemak, utan att behöva vingla bredvid bilister. Det har dock uppkommit frågor angående vem som ska släppa fram vem då bilar på Klammersbäcksvägen korsar cykelvägen. Man bör såklart visa vanlig uppmärksamhet och hänsynstagande. Men vad gäller egentligen? Vi ställde frågan till Trafikverket.

Deras svar finns i sin helhet här och sammanfattningsvis lyder den: 

Bilen på bilden ska enligt trafikförordningen lämna företräde åt cyklister och gående. Detta eftersom den svänger/ändrar sin kurs och korsar cykelbanan.
I det fall bilen kommer från höger (Klammersbäcksvägen) och ska ut på väg 9, ska bilen anpassa sin hastighet och ge de cyklister som är ute på eller på väg att passera vägen/passagen möjlighet att säkert ta sig över. Här ska alltså ett samspel ske.