Byalaget i Ravlunda inbjuder till möte i Ravlunda skola lördag 18/11 kl 15:00.

Det pågår planering av cykelled mellan Kivik och Ravlunda samtidigt som det också planeras för superbussar mellan Simrishamn och Kristianstad med nedläggning av busshållplatser på denna sträcka. Dessa båda projekt menar vi är starkt förknippade med varandra. Vi i Ravlunda byalags styrelse har på olika sätt sökt information om vad som gäller men tyvärr inte fått svar på våra frågor. Detta skapar stor oro bland oss som bor på landsbygden och är beroende av fungerande kommunikationer.

Till mötet bjuder vi boende i och omkring Ravlunda  samt representanter för:
Trafikverket
Skånetrafiken
Byalag i vårt grannskap
Politiker och tjänstemän från Simrishamns kommun, Region Skåne samt
Sydostleden Media

Se mer information på Ravlunda hemsida http://ravlunda.com/