Som tidigare meddelats har Klammersbäcksvägens vägförening beslutat om ny beläggning för sträckan genom Havängs sommarby.

Arbetet kommer att påbörjas tisdagen den 11 september 2018. Denna dag kommer infarten från väg 9 att vara avstängd mellan kl 07:00-16:00 och hållas öppen endast för eventuella utryckningsfordon.

Trafikanter hänvisas till Havängsvägens/Sandvägens ”förlängning” ut mot väg 9. Eftersom denna in- och utfart har starkt begränsad sikt mot backen söderut, uppmanas till största försiktighet. Säkrast är att undvika korsande trafik, det vill säga avstå från vänstersväng såväl in i området, om man kommer från Brösarp, som ut ur området i riktning mot Kivik.

För vägföreningen
Greger Dahlström